Ik had als tiener de wens om journaliste te worden. Het waren vooral de levens van ‘gewone’ mensen, die mij fascineerden. Toen ik (per toeval) in het Haagse onderwijs terecht kwam, raakten de verhalen van de kinderen mij onmiddellijk door de levenskracht die eruit sprak. Juist deze kinderen, opgroeiend in een stad waar de steun van ouders en leraren niet vanzelfsprekend is, inspireerden mij om elke dag met plezier les te geven. Van de leerlingen heb ik geleerd hoe waardevol goede relaties zijn en wat je als leraar kunt betekenen voor een kind.

Sterker dan Rita Pierson het zei in haar TED-speech, kan ik het niet verwoorden:

"Elk kind verdient een kampioen. Een volwassene die nooit opgeeft, de kracht van verbinding begrijpt en erop staat dat ze het beste worden dat ze kunnen zijn."

Rita Pierson (TED-speech)

Zo’n kampioen heb ik willen zijn voor mijn leerlingen. Ook toen ik ging werken met kinderen in het speciaal onderwijs. Kinderen met ernstige gedrag- en ontwikkelingsproblemen, die het uiterste van je vragen totdat ze er zeker van zijn dat ze je kunnen vertrouwen.

Pedagoog

Na de opleiding Ecologische Pedagogiek ben ik les gaan geven bij de Master Special Educational Needs van het Seminarium voor Orthopedagogiek (SvO). Hier ontdekte ik dat leraren ambitieus zijn, maar vaak gehinderd worden door hun onzekerheid. Niet anders dan hun leerlingen hebben zij docenten nodig die hen aanmoedigen en vertrouwen geven.

Simone Mark is oprichter van het Centrum Pedagogisch Contact en auteur van het boek Pedagogisch Contact. Haar lezingen en masterclasses gaan over de kwaliteit van het contact tussen opvoeders en kinderen/jongeren. Ze is ervan overtuigd dat wie in contact wil zijn met kinderen, eerst in contact zal moeten zijn met zichzelf. Simone daagt opvoeders uit om te onderzoeken welke leraar, coach of trainers ze willen zijn. Ze begeleidt trajecten voor scholen, sportclubs en gemeentes.

Simone werkte jaren in het speciaal onderwijs, studeerde Ecologische Pedagogiek, gaf les in de Master SEN van het Seminarium voor Orthopedagogiek en werkte als docent bij het NIVOZ. Daarnaast is zij gecertificeerd trainer voor de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Ook werkte zij als trainer voor de Raad van de Kinderbescherming, de Ruud van Nistelrooy Foundation en de KNVB.

Naast mijn docentschap, ben ik verantwoordelijk voor de relaties met het werkveld. Ik draag zorg voor de netwerken rondom de trajecten en ben contactpersoon voor de scholen, die willen samenwerken met het Centrum voor Pedagogisch Contact.

Ik ben gecertificeerd trainer voor de ‘Training Aandachtsfunctionaris’ van de LVAK, de training ‘Werken met de meldcode’ van het ministerie van VWS en voor de training ‘Aanpak kindermishandeling’ van de Landelijke Trainersgroep Aanpak Kindermishandeling (LTAK). Ik ben lid van de Trainersgroep Huiselijk Geweld. Eerder werkte ik voor de Raad van de Kinderbescherming, Hogeschool Utrecht en M&O-groep.

Voor meer informatie...

+31 (0)6 - 51 03 99 84