Fysiek contact tussen de professional en kinderen/jongeren is de laatste jaren meer en meer in de taboesfeer terecht gekomen, maar de vraag is hoe we daar toch op een goede manier mee om kunnen gaan.

In deze lezing vertelt Simone Mark helder dat contact en aanraking een levensbehoefte is. Uiteraard gaat het daarbij dan over contact dat door zowel de leerling als de professional als gepast en gewenst wordt gezien. De aanraking vormt een wezenlijke bijdrage aan pedagogische tact.

In deze masterclass geeft Simone Mark een inleiding op het fenomeen en beantwoord zij vragen van het publiek.