CPC richt zich altijd op het voorkomen en tegengaan van uitval en buitensluiten van mensen.

In de trajecten van CPC gaan de deelnemers op zoek naar de verbinding tussen verstand en gevoel: om te ervaren hoe zij dingen beleven en daar betekenis aan verlenen. De bijeenkomsten zullen hen handvatten bieden waarmee ze beter in staat zijn te voelen wat een situatie met hen en hun leerlingen doet. De mentale ruimte van deelnemers wordt vergroot, hun intuïtie versterkt en hun kennis verdiept, zodat ze hun handelingsrepertoire uit kunnen breiden.

Voor meer informatie...

+31 (0)6 - 51 03 99 84